Bij de boerderij hoort een groot aantal hectares land waaronder de Wynser Polder
Deze polder is de verblijfplaats van vele soorten vogels zoals:grutto's, kieviten, tureluur,  leeuweriken, scholeksters en verschillende soorten eenden. Ook loopt er regelmatig een groepje ree├źn door de polder.
 
Natuurbeheer en weidevogelbescherming hebben wij dan ook hoog in het vaandel! Dit past dan ook precies in het plaatje van de biologische melkveehouderij.
      
Biologische bedrijfsvoering houdt in dat er geen kunstmatige meststoffen worden gebruikt. Ook wordt er vrijwel geen antibiotica gebruikt.       
                                                
Door het extensieve beheer van de grond, het hoge waterpeil en de biologische bedrijfsvoering is de Wynser Polder een goede broed- en verblijfplaats van weidevogels. Echt een win-win situatie !
                                                                                                            
 
 
 
 
 
Een goede samenwerking met nazorgers van de Vogelwacht is van groot belang. Hier wordt een nest jonge velduilen bekeken. Alle gegevens van de jonge dieren worden geregistreerd.
  Afbeelding invoegen                                                                                                     
 
SAMEN (BE)LEVEN WE HET RITME VAN DE NATUUR