Afbeelding invoegen          
                                                                 


 
Midden in de natuur van de Wynser Polder ligt het biologisch melkveebedrijf. Wij zijn de familie Meindertsma:Jan-Eel is de boer en Rinske is de boerin. Samen met onze 3 kinderen wonen en werken we met veel plezier op de boerderij.
 
 
Op het bedrijf zijn verschillende dieren. Het grootste deel is een kudde koeien. Daarnaast zijn er nog wat kippen en een paar pony's. Zodra het kan lopen onze koeien buiten.  ’s Zomers zelfs dag en nacht. De melk wordt allemaal biologisch verwerkt.

We beheren ruim 135 hectare grasland. Op dit land kunnen de koeien lekker grazen.  Ruim 100 hectare is natuurland. Dit houdt in dat  er veel aandacht is voor weidevogels en  graslandbeheer. In het voorjaar wordt er niet vroeg gemaaid, zodat weidevogels en hun jongen alle tijd en ruimte hebben om groot te worden. We gebruiken geen kunstmest en bestrijdingsmiddelen op ons land, maar gebruiken juist bewust de ruige stalmest uit de potstal om het land te bemesten.  Hierdoor staan er veel verschillende (gezonde) grassoorten en bloemen in het land.     

  

We hebben een aantal jaren geleden bewust gekozen voor deze manier van boeren. Iets waar we nog geen moment spijt van hebben gehad.   Met respect omgaan met dier en grond geeft ons elke dag veel werkplezier.

Door de biologische bedrijfsvoering ligt de melkproductie iets lager. Maar juist hierdoor komt het de gezondheid van de koe ten goede. Met als resultaat dat de koeien vrijwel geen medicijnen nodig hebben.

Ook verkopen we ook kleine schaal biologisch vlees.  Vlees afkomstig van eigen koeien.  Eerlijk vlees, met een duidelijk en transparant verhaal. Dat is waar we trots op zijn.

Het vlees is geslacht bij een lokale slager. Daarna komt het verpakt en diepgevoren weer op de boerderij in Wyns.

Geen kunst- en vliegwerk  dus maar een duidelijke verhaal :  gewoon en   zonder poespas.

 

                      Samen (be)leven we de natuur!!